"Oprava odběrného objektu - Zlatý potok, Varnsdorf"

"Oprava odběrného objektu - Zlatý potok, Varnsdorf"

8. 7. 2013 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:

 

Název veřejné zakázky:

"Oprava odběrného objektu - Zlatý potok, Varnsdorf"

Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky:
Předmětem plnění je oprava odběrného objektu na Zlatém potoce, kterým je zásobován vodou rybník Valcha ve Varnsdorfu. Stávající havarijní konstrukce odběrného objektu se nachází na p. p. č. 8183 v k. ú. Varnsdorf. V rámci opravy bude odstraněna hlavní část původního poškozeného odběrného objektu vč. dluží s následným vybudováním objektu nového. Součástí předmětu plnění je i úprava náhonu a břehů před náhonem, včetně pokácení 3 ks vzrostlých stromů.

Kontaktní osoba:
Petr Šimek, tel. 412 372 241 kl. 113, e-mail: petr.simek@varnsdorf.cz


Termín pro podání nabídek:
22. 07. 2013 do 09:00 hodin

Termín otevírání obálek:
22. 07.  2013 v 09.30 hodin

Výzva k podání nabídek

Rozhodnutí o přidělení zakázky