"Oprava MK a chodníku v ul. Čelakovická ve Varnsdorfu"

"Oprava MK a chodníku v ul. Čelakovická ve Varnsdorfu"

22. 5. 2013 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:

 

Název veřejné zakázky:

"Oprava MK a chodníku v ul. Čelakovická ve Varnsdorfu"

Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky:
Předmětem plnění je oprava komunikace a chodníku v ul. Čelakovické ve Varnsdorfu, spočívající v obnově komunikace a chodníku po stavbě dešťové a splaškové kanalizace a opravě havárie NTL plynovodu.

Kontaktní osoba:
Petr Véle, tel. 412 372 241, kl. 134, mob. 602529942, e-mail: petr.vele@varnsdorf.cz


Termín pro podání nabídek:
07. 06.  2013 do 10.00 hodin

Termín otevírání obálek:
07. 06.  2013 v 11.00 hodin

Výzva k podání nabídek

Výkaz výměr 

Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky