Oprava koryta vodního toku, ul. Duchcovská, Varnsdorf

Oprava koryta vodního toku, ul. Duchcovská, Varnsdorf

27. 8. 2014 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:

 

„Oprava koryta vodního toku na p. p. č. 8182 v k. ú. Varnsdorf, ul. Duchcovská“

 

Předmět zakázky:
Předmětem plnění je oprava koryta potoka na p.p.č. 8182 v k.ú. Varnsdorf o celkové délce 54 m. Stavba je z hlediska způsobu provedení členěna do 3 úseků:
č. 1 - 30 m oboustranné opevnění břehů a úprava dna kamennou rovnaninou do betonu
č. 2 - 21 m oboustranné opevnění břehů a úprava dna kamennou rovnaninou na sucho s vyklínováním
č. 3 - 3 m kamenný pohoz plynule navazující na stávající neopevněnou část koryta

Kontaktní osoba: 
Petr Šimek, e-mail: petr.simek@varnsdorf.cz, tel. 412 372 241, kl. 113
Ing. Jaroslav Beránek, e-mail: jaroslav.beranek@varnsdorf.cz, tel. 412 372 241, kl. 118

Termín pro podání nabídek: 
10. 09. 2014 do 13.00 hod.

Výzva k podání nabídek 

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky