„Oprava koryta vodního toku na p. p. č. 4578/1 v k. ú. Varnsdorf, ul. Čsl. letců - 1. etapa“

„Oprava koryta vodního toku na p. p. č. 4578/1 v k. ú. Varnsdorf, ul. Čsl. letců - 1. etapa“

27. 6. 2014 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:

 

„Oprava koryta vodního toku na p. p. č. 4578/1 v k. ú. Varnsdorf, ul. Čsl. letců - 1. etapa“

 

Předmět zakázky:
Předmětem plnění je provedení 1. etapy opravy koryta potoka na části p.p.č. 4578/1 v k.ú. Varnsdorf o celkové délce 43 m. Stavba je z hlediska způsobu provedení členěna do 3 úseků:
č. 1 - 2 m kamenná rovnanina do betonu (vč. dna), levostranně na základové patce
č. 2 - 17 m oboustranné opevnění břehů a úprava dna kamennou rovnaninou do betonu
č. 3 - 24 m oboustranné opevnění břehů a úprava dna kamennou rovnaninou na sucho s vyklínováním

Kontaktní osoba: 
Petr Šimek, e-mail: petr.simek@varnsdorf.cz, tel. 412 372 241, kl. 113
Ing. Jaroslav Beránek, e-mail: jaroslav.beranek@varnsdorf.cz, tel. 412 372 241, kl. 118

Termín pro podání nabídek: 
14. 07. 2014 do 9.00 hod.

Výzva k podání nabídek 

Oznámení o zrušení zadávacího řízení