„Oprava fasády stávajícího objektu č. p. 469 (ZŠ náměstí, E. Beneše) ve Varnsdorfu“

„Oprava fasády stávajícího objektu č. p. 469 (ZŠ náměstí, E. Beneše) ve Varnsdorfu“

19. 5. 2015 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:

 

„Oprava fasády stávajícího objektu č. p. 469 (ZŠ náměstí, E. Beneše) ve Varnsdorfu“

 

Bližší informace na profilu zadavatele:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/oprava-fasady-stavajiciho-objektu-c-p-469-zs-namesti-e-benese-ve-varnsdorfu