Oprava fasády MŠ Poštovní 1428 ve Varnsdorfu

Oprava fasády MŠ Poštovní 1428 ve Varnsdorfu

4. 9. 2014 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu

 

Oprava fasády MŠ Poštovní 1428 ve Varnsdorfu

 

Předmět zakázky:
Předmětem plnění je oprava fasády na MŠ Poštovní 1428 Varnsdorf dle soupisu stavebních prací dle platné vyhlášky č.230/2012, která je přílohou této zadávací dokumentace a bude provedena v souladu s restaurátorským záměrem na obnovu štukových prvků a Technickou zprávou.

Veškeré stavební práce budou provedeny dle platné PD, která je součástí této výzvy o veřejnou zakázku


Kontaktní osoba: 
Tomáš Klimeš, tel. 412 372 241/111, tomas.klimes@varnsdorf.cz

Termín pro podání nabídek: 
19. 09. 2014 do 08:00 hod.


Výzva k podání nabídek

Projektová dokumentace ke stažení zde:

https://mail.varnsdorf.cz/webdav/ticket/eJxdjcEKwjAQRL,G3KrZbWLTQw6ieBMFwYO3NGmkFJuStoH69bYRqnh5zLyFnYdkFnJVpFxTQGLl1Q2F8yPR8ki65ZhRAOJlgsAyJlLOkZSSVJIzKrgATnWOm,sK.T6dsAPzjUHppRwmIDWuHp5l0ytdxp5EnluvgorRqu7n1RjdaTZ8NjT2i1sE9C40fxvAUMQQPhs35ZvOOG.H9atqSS1pidtCGEPVG.lhQ3I_/Z%25C3%25A1d%25C3%25A1vac%25C3%25AD%2520dokumentace%2520-%2520Oprava%2520fas%25C3%25A1dy%2520M%25C5%25A0%2520Po%25C5%25A1tovn%25C3%25AD%25201428%2520ve%2520Varnsdorfu.zip

Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky