„Oprava dvouramenného schodiště včetně vstupní podesty č.p. 512 ul. Národní, Varnsdorf a obnova souvisejících kamenných prvků.“

„Oprava dvouramenného schodiště včetně vstupní podesty č.p. 512 ul. Národní, Varnsdorf a obnova souvisejících kamenných prvků.“

15. 6. 2012 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Oprava dvouramenného schodiště včetně vstupní podesty č.p. 512 ul. Národní, Varnsdorf a obnova souvisejících kamenných prvků.“

 

Město Varnsdorf
Nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf
vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:

„Oprava dvouramenného schodiště včetně vstupní podesty č.p. 512 ul. Národní, Varnsdorf a obnova souvisejících kamenných prvků.“

 

Předmět zakázky:
Předmětem plnění je částečná rekonstrukce vstupní části budovy sestávající z demontáží kamenných prvků ( obklady, portál, schodiště dlažby ) , odstranění a likvidace stávajícího zásypu, ošetření, úprava a oprava stávající železobetonové monolitické konstrukce, oprava průčelního cihlového zdiva, provedení izolačních vrstev proti vodě, osazení nových a původních již ošetřených kamenných prvků.
Kontaktní osoba:
Tomáš Klimeš ,tel. 775 899 426 ( tomas.klimes@varnsdorf.cz)

Termín pro podání nabídek:
11. 07. 2012 ve 12.00 hodin

Příloha:
Výzva k podání nabídky ve formátupdf

 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky