"Oplocení sportovního areálu u č. p. 2984, na p. p. č. 2832/1,2 ve Varnsdorfu"

"Oplocení sportovního areálu u č. p. 2984, na p. p. č. 2832/1,2 ve Varnsdorfu"

8. 6. 2012 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: "Oplocení sportovního areálu u č. p. 2984, na p. p. č. 2832/1,2 ve Varnsdorfu"

 

 Město Varnsdorf
Nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf

 

vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:

"Oplocení sportovního areálu u č. p. 2984, na p. p. č. 2832/1,2 ve Varnsdorfu"


Předmět zakázky:
Předmětem plnění je kompletní výstavba oplocení areálu u sportovní haly. Pro oplocení budou použity typové systémové plotové svařované dílce, vyrobené z oc. drátu pr. 4,8 mm (Zn + Polyesterre), oka 50x200, výška 1420 mm, délka 250 mm, včetně typových plotových sloupků, vrat, branek a příslušenství. Celková délka oplocení je cca 372 m. Součástí stavby jsou veškeré stavební připomoci,  terénní úpravy a uložení odpadu v souladu s platnou PD, položkovým rozpočtem a podmínkami Územního souhlasu SÚ.

Kontaktní osoba:
Milan Hanousek,tel. 412 372 241 kl. 160 (milan.hanousek@varnsdorf.cz) nebo
Ing. Jaroslav Beránek, 412 372 241 kl. 118 (jaroslav.beranek@varnsdorf.cz)

Termín pro podání nabídek:
25. 06. 2012 ve 12.00 hodin

Příloha:
Výzva k podání nabídky ve formátu pdf

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky