"Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů na elektoroinstalaci a elektrických zařízeních, tlakových nádobách, vyhrazených plynových zařízeních a spalinových cestách s následnými opravami na budovách v majetku města"

"Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů na elektoroinstalaci a elektrických zařízeních, tlakových nádobách, vyhrazených plynových zařízeních a spalinových cestách s následnými opravami na budovách v majetku města"

8. 3. 2013 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu

 

Název veřejné zakázky:

"Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů na elektoroinstalaci a elektrických zařízeních, tlakových nádobách, vyhrazených plynových zařízeních a spalinových cestách s následnými opravami na budovách v majetku města"

 

Předmět zakázky: 
Předmětem plnění je odstraňování vzniklých havarijních situací na elektroinstalaci a elektrických zařízeních, tlakových nádobách, vyhrazených plynových zařízeních a spalinových cestách s následnou okamžitou opravou, tak aby nedocházelo k dalším škodám na majetku města, ve stanoveném finančním limitu - do 20. tisíc Kč VČ. DPH za jednotlivý případ, vzniklých v budovách a zařízeních v majetku města dle přílohy č. 2 (seznam budov v majetku města)

Kontaktní osoba: 
Tomáš Klimeš, e-mail: tomas.klimes@varnsdorf.cz , tel. 412 372 241, kl. 111
Ing. Jaroslav Beránek, e-mai: jaroslav.beranek@varnsdorf.cz, tel. 412 372 241, kl. 118

Termín pro podání nabídek: 
27. 03. 2013 ve 14.00 hod.

Termín otevírání obálek:
27. 03. 2013 ve 14.00 hod.

Výzva k podání nabídek ve formátu pdf

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky