„Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu"

„Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu"

28. 5. 2012 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:„Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu"

Výzva pro podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

„Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu"

 

Předmět zakázky:
Předmětem plnění jsou celoplošné opravy MK ul. Dvorská, ul. Sedlářská, ul. Nemocniční, ul. Ptáčnická, ul. Cyklistická, ul. Reslova, ul. Bratislavská, ul. Myslivecká a ul. Tovární ve Varnsdorfu, dle přiložených výkazů výměr.

Kontaktní osoba:
Petr Véle, tel. 412 372 241 kl. 134 (petr.vele@varnsdorf.cz) nebo
Ing. Jaroslav Beránek, 412 372 241 kl. 118 (jaroslav.beranek@varnsdorf.cz)

Termín pro podání nabídek:
15. 06.  2012 ve 12.00 hodin

Příloha:
Výzva k podání nabídky ve formátu pdf
Výkazy výměr ve formátu pdf,   pdf

Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky