Celoplošné opravy MK technologií ABS ve Varnsdorfu

Celoplošné opravy MK technologií ABS ve Varnsdorfu

30. 5. 2012 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku :"Celoplošné opravy MK technologií ABS ve Varnsdorfu"

 

Výzva pro podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

„Celoplošné opravy MK technologií ABS ve Varnsdorfu"

 

Předmět zakázky:
Předmětem plnění jsou celoplošné opravy MK ul. Legií u č. p. 2568, ul. Zámečnická, ul. Lužická, ul. Kamenná, ul. Prostějovská, ul. Školní a ul. Husova ve Varnsdorfu, dle přiložených výkazů výměr.

Kontaktní osoba:
Petr Véle, tel. 412 372 241 kl. 134 (petr.vele@varnsdorf.cz) nebo
Ing. Jaroslav Beránek, 412 372 241 kl. 118 (jaroslav.beranek@varnsdorf.cz)

Termín pro podání nabídek:
15. 06.  2012 ve 12.00 hodin

Příloha:
Výzva k podání nabídky ve formátupdf
Výkazy výměr ve formátu pdfpdf, pdf, pdf, pdf, pdf, pdf.

Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky