"Celoplošné opravy komunikací lehké a těžké penetrace ve Varnsdorfu"

"Celoplošné opravy komunikací lehké a těžké penetrace ve Varnsdorfu"

29. 5. 2013 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:

Název veřejné zakázky:

"Celoplošné opravy komunikací technologií lehké a těžké penetrace ve Varnsdorfu"

Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky:
Předmětem plnění jsou celoplošné opravy komunikací technologií lehké a těžké penetrace v ul. Myslivecká, spojka Raisova, ul. Podzimní, ul. Žilinská, ul. Hraniční, ul. Lidická, ul. Obilní, ul. Žukovova, ul. Kladenská, ul. Duchcovská a ul. Jateční ve Varnsdorfu.

Kontaktní osoba:
Petr Véle, tel. 602 529 942,  e-mail: petr.vele@varnsdorf.cz

Termín pro podání nabídek:
11. 06.  2013 do 09.00 hodin

Termín otevírání obálek:
11. 06.  2013 v 11.00 hodin

Výzva k podání nabídek 

Výkaz výměr 

Výkaz výměr 

Výkaz výměr

Výkaz výměr

Oznámení zadavatele o zrušení výzvy