"Celoplošné opravy chodníků ze zámkové dlažby ve Varnsdorfu"

"Celoplošné opravy chodníků ze zámkové dlažby ve Varnsdorfu"

28. 5. 2012 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: "Celoplošné opravy chodníků ze zámkové dlažby ve Varnsdorfu"

 Město Varnsdorf 
Nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf

"Celoplošné opravy chodníků ze zámkové dlažby ve Varnsdorfu"


vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:

 

Předmět zakázky:
Předmětem plnění jsou celoplošné opravy chodníků křižovatka ul. Legií a chodník k Albertu, ul. Národní u náměstí E. Beneše, ul. Pražská a ul. Poštovní od křižovatky s ul. T.G.Masaryka po ul. G. Svobody ve Varnsdorfu, dle přiložených výkazů výměr.

Kontaktní osoba:
Petr Véle, tel. 412 372 241 kl. 134 (petr.vele@varnsdorf.cz) nebo
Ing. Jaroslav Beránek, 412 372 241 kl. 118 (jaroslav.beranek@varnsdorf.cz)

Termín pro podání nabídek:
15. 06.  2012 ve 12.00 hodin

Příloha:
Výzva k podání nabídky ve formátu pdf
Výkazy výměr ve formátu pdf,   pdf, pdf, pdf

Rozhodnutí zadavatele o zrušení výzvy