"Celoplošné opravy chodníků ze zámkové dlažby ve Varnsdorfu II"

"Celoplošné opravy chodníků ze zámkové dlažby ve Varnsdorfu II"

30. 5. 2013 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:

 

Název veřejné zakázky:

"Celoplošné opravy chodníků ze zámkové dlažby ve Varnsdorfu II"

Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky:
Předmětem plnění jsou celoplošné opravy chodníků ze zámkové dlažby v ul. Čsl. letců od přejezdu po restauraci Mělník a chodník od ul. Kostelní po ul. Smetanovu ve  Varnsdorfu.

Kontaktní osoba:
Petr Véle, tel. 602 529 942,  e-mail: petr.vele@varnsdorf.cz 

Termín pro podání nabídek:
11. 06.  2013 do 09.00 hodin

Termín otevírání obálek:
11. 06.  2013 v 10.00 hodin

Výzva

Výkaz výměr

Výkaz výměr

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky