Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby v ul. Východní ve Varnsdorfu

Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby v ul. Východní ve Varnsdorfu

6. 5. 2015 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu

 Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby v ul. Východní ve Varnsdorfu

 

Bližší informace na Profilu zadavatele:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/celoplosna-oprava-chodniku-ze-zamkove-dlazby-v-ul-vychodni-ve-varnsdorfu