Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby a opěrné zdi na ul. 5. května ve Varnsdorfu

Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby a opěrné zdi na ul. 5. května ve Varnsdorfu

6. 5. 2015 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu

 Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby a opětné zdi na ul. 5. května ve Varnsdorfu

 

Bližší informace na profilu zadavatele:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/celoplosna-oprava-chodniku-ze-zamkove-dlazby-a-operne-zdi-na-ul-5-kvetna-ve-varnsdorfu-1