„Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby u BG v ul. Střelecké ve Varnsdorfu"

„Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby u BG v ul. Střelecké ve Varnsdorfu"

4. 6. 2014 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:

 

 

„Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby u BG v ul. Střelecké ve Varnsdorfu"


 

Předmět zakázky: 
Předmětem plnění je celoplošná oprava chodníků ze zámkové dlažby u BG v ul. Střelecké ve Varnsdorfu, dle přiložených výkazů výměr.

Kontaktní osoba: 
Petr Véle, e-mail: petr.vele@varnsdorf.cz, tel. 412 372 241, kl. 134
Ing. Jaroslav Beránek, e-mail: jaroslav.beranek@varnsdorf.cz, tel. 412 372 241, kl. 118

Termín pro podání nabídek: 
19. 06. 2014 do 9.00 Hod.

Výzva k podání nabídek ve formátu txt

Příloha  Výkaz výměr

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky