Živnostenský úřad

úřední hodiny: PO, ST 8:00 - 17:00

vedoucí: Ing. Martina Dubská
zástupce vedoucího: Martin Vomáčka, DiS.

náplň práce:

  • Obecní živnostenský úřad vykonává činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem (zákon č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů), plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a dále jako centrální registrační místo přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení na základě zvláštních právních předpisů od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění,
  • Obecní živnostenský úřad předává ve stanovené lhůtě obdržená podání příslušným správním úřadům, které dále postupují podle příslušných zvláštních právních předpisů. Přitom obecní živnostenský úřad neposuzuje úplnost nebo věcnou správnost těchto podání.
  • Obecní živnostenský úřad je provozovatelem živnostenského rejstříku
  • Obecní živnostenský úřad je provozovatelem pracoviště Czech POINT
  • vede evidenci zemědělských podnikatelů podle zákona č.252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění