Získané dotace urychlí další elektronizaci úřadu

Získané dotace urychlí další elektronizaci úřadu

7. 4. 2015 - Jan Louka, DiS.
Po velkém úspěchu, kdy naši městští informatici v roce 2011 získali dotaci ve výši 4 a půl milionu Kč z výzvy 06 IOP na vybudování technologického centra, se podařil další výrazný úspěch.

V loňském roce se město rozhodlo ucházet o další dotaci z evropských finančních prostředků v rámci 22. výzvy IOP - Konsolidace IT a nové služby TC obcí, kterou vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Několikaměsíční úsilí projektového týmu ve složení Ing. Radek Kříž, Ing. Petra Votočková, Ing. Lukáš Vébr a Jan Louka, DiS. bylo korunováno úspěchem. Celkový objem získaných financí je více než 2 a půl milionu Kč, přičemž 15 % uhradí město ze svého rozpočtu.
Po nezbytném vyhlášení výběrového řízení a výběru dodavatele začne v letošním roce realizace jednotlivých částí projektu. V rámci rozšíření služeb pro občany bude na městském webu umístěn rozklikávací rozpočet města a registr poplatků.
„Přes registr poplatků bude mít občan města zabezpečený přístup k agendě místních poplatků, která obnáší poplatek za svoz odpadů a poplatek za psy. Bez nutnosti návštěvy úřadu nebo zbytečného telefonátu bude vše možné jednoduše vyřídit z pohodlí domova. Každý si bude moci jednoduše zjistit, zda není dlužníkem města, nebo stejně rychle připravit bankovní údaje pro bezhotovostní převod,“ uvedl městský informatik Jan Louka.
Další části dotace se týkají provozu úřadu. Mezi jeho nejdůležitější části patří pořízení skenovací linky na digitalizaci dokumentů, posílení bezpečnosti a vylepšení správy počítačové sítě městského úřadu.
Věříme, že takto investované prostředky umožní další posun při zavádění eGovernmentu, tj. elektronizaci a vyšší efektivitu procesů na úřadě i zavedení nových elektronických služeb občanům prostřednictvím městského webu.

ORG