Termín stěhování odborů už je stanoven!

Termín stěhování odborů už je stanoven!

22. 5. 2006 - Jan Louka, DiS.
Jak jsme vás již několikrát informovali, čeká některé odbory městského úřadu před prázdninami velké stěhování.

Termín stěhování odborů už je stanoven!

Jak jsme vás již několikrát informovali, čeká některé odbory městského úřadu před prázdninami velké stěhování. Pro úplnost tedy ještě jednou agendy, které budou přestěhovány na budovu úřadu u Červeného kostela: matrika, evidence obyvatel, evidence řidičů, občanské průkazy a cestovní doklady, správní oddělení (vymáhání pohledávek), přestupky a stížnosti. Tyto civilně správní agendy jsou začleněny od Odboru správních agend Městského úřadu Varnsdorf, který bude od 26. června 2006 sídlit na ulici T. G. Masaryka 1838.

Ke konci prázdnin k nim ještě přibudou dopravě správní agendy (registr vozidel, přestupky v dopravě, dopravní úřad) a vytvoří jeden odbor civilně správních a dopravně správních agend. Tímto krokem budou všechny tyto agendy umístěny v jedné budově a usnadní se tak občanům vyřízení jejich záležitostí na jednom místě.

Děkujeme za pochopení a za případné vzniklé nedorozumění se předem omlouváme. Věříme, že tato změna přispěje ke spokojenosti vás, občanů.

Eva Navrátilová
ved. organizačního odboru MěÚ