Další IT projekt byl úspěšně dokončen

Další IT projekt byl úspěšně dokončen

13. 1. 2016 - Jan Louka, DiS.
Na konci listopadu 2015 byl úspěšně dokončen další IT projekt, jehož realizaci umožnila dotace z výzvy č. 22 IOP - Konsolidace IT a nové služby TC obcím, kterou vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj.

Podobně jako v roce 2011, kdy město realizovalo projekt z výzvy 06 – Technologická centra ORP, byl v roce 2015 dokončen další projekt rozvíjející IT technologie používané městským úřadem a přinášející nové elektronické služby občanům města.
V rámci projektu byla realizována opatření vedoucí k vyššímu zabezpečení počítačové sítě městského úřadu, byla pořízena skenovací linka pro digitalizaci dokumentů, software na řízení veřejných zakázek a byly spuštěny i nové elektronické služby pro občany - rozklikávací rozpočet a registr poplatníků. O rozklikávacím rozpočtu jsme již dříve informovali v samostatném článku. Registr poplatníků, který je momentálně v testovacím provozu, umožní v blízké budoucnosti občanům spravovat dálkovým přístupem své místní poplatky a hradit své závazky vůči městu bez (nyní ještě nezbytné) návštěvy úřadu.
Věříme, že všechna realizovaná opatření a nové služby přinesou zefektivnění práce městského úřadu a přenesou výkon veřejné správy zase o kousek blíže občanovi.
 
ORG