Ve městě probíhají zdravotní a bezpečnostní řezy na stromech

Ve městě probíhají zdravotní a bezpečnostní řezy na stromech

30. 3. 2021 - Tomáš Secký, DiS.
V uplynulých dnech byly provedeny bezpečnostní a zdravotní prořezy korun vzrostlých dřevin v ulicích Křižíkova, Jarošova a Střelecká.

V Křižíkově ulici proběhlo ošetření javorového stromořadí před mateřskou školou, jedná se o frekventovanou lokalitu se zvýšeným pohybem dětí. Provedením bezpečnostních řezů zahrnujících řez suchých a polámaných větví dochází k zamezení jejich pádu. Současně byla provedena redukce korun včetně zdravotních řezů tak, aby se prodloužila životnost dřevin.

Stejnou péči dostaly také javory v Jarošově a Střelecké ulici. V následujících dnech budou také provedeny výchovné řezy v aleji v ulici T. G. Masaryka. Zároveň bude probíhat kontrola mladé výsadby z minulých let a její případná údržba.