Varnsdorf obdržel certifikát za recyklaci elektrospotřebičů

Varnsdorf obdržel certifikát za recyklaci elektrospotřebičů

19. 10. 2021 - Tomáš Secký, DiS.
V loňském roce odevzdali občané města do sběrného dvora a červených kontejnerů k recyklaci 33 670,72 kg vysloužilých elektrozařízení.

Život bez elektrospotřebičů si v dnešní době lze jen těžko představit. Obklopují nás a staly se součástí našich každodenních činností. Obsahují však množství materiálů, které pocházejí z neobnovitelných zdrojů. Jejich těžbou je významně zatěžováno životní prostředí. Na zajištění sběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení spolupracuje Varnsdorf s kolektivním systémem ASEKOL. Občané pečlivě využívají k jejich odevzdávání sběrné dvory a červené kontejnery společnosti. Správná recyklace výrobků totiž přináší významnou úlevu životnímu prostředí. Jakým rozsahem obyvatelé města přispěli k lepšímu životnímu prostředí, se dozvídáme z environmentálního vyúčtování zpracovaného společností ASEKOL, které město obdrželo. Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory ve spotřebě elektrické energie, primárních surovin, ropy, vody, okyselování prostředí a produkci skleníkových plynů.

Z certifikátu environmentálního vyúčtování, který vyčísluje přínos zpětného odběru k ochraně přírody, vyplývá, že občané Varnsdorfu v loňském roce vytřídili elektrozařízení, která ušetřila 662,73 MWh elektřiny, 61 104,18 litrů ropy, 1 607,37 m3 vody a 22,96 tun primárních surovin. Navíc snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 49,22 tun, a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyselování prostředí) o 2 407 kg.

„Že se každý kus vytříděného elektra počítá, nám ukazuje například již 100 vytříděných notebooků, které uspoří 10 MWh elektřiny. Takové množství odpovídá 3leté spotřebě elektřiny pro rodinu žijící v bytu. A za 100 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří ropa, která by stačila na výrobu benzínu pro cestu z Prahy do Paříže. Děkujeme všem, kterým není životní prostředí lhostejné a tříděním elektrozařízení pozitivně přispívají k ochraně přírody,“ vysvětluje společnost ASEKOL.

Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního cyklu výrobku (tzv. LCA – Life Cycle Assessment), která vypovídá o dopadech výroby a recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí. Studie zohledňuje všech 6 skupin elektrospotřebičů, jejichž zpětný odběr kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.

Dokumenty

Certifikát environmentálního vyúčtování za rok 2020