Upozornění podnikatelům

Upozornění podnikatelům

2. 1. 2008 - Jiří Sucharda
Se začátkem roku bychom podnikatelům chtěli připomenout některé povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech (185/2001 Sb.) a zákona o ochraně ovzduší (86/2002 Sb.):

- pokud vytvořili v uplynulém roce více než  50 kg nebezpečných odpadů nebo více než 50 tun ostatních odpadů musí vyplnit a zaslat  "Hlášení o produkci a nakládání s odpady"

- pokud  provozují malý zdroj znečištění ovzduší (například kotel s výkonem 50 až 200 kW) musí vyplnit a zaslat   "Podklady pro stanovení poplatku za znečištění ovzduší..."

- pokud provozují střední zdroj znečištění ovzduší (například kotel s výkonem 0,2 až 5 MW) musí vyplnit a zaslat  "Oznámení o výpočtu poplatku za znečišťování ovzduší"

Termín všech uvedených hlášení je do 15. 2. 2008, adresa: Odbor životního prostředí MéÚ Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf. Příslušné formuláře najdete na výše zvýrazněných odkazech.

Ing. Přemysl Brzák

odbor životního prostředí