Třídit odpady je povinnost, ale i výhoda

Třídit odpady je povinnost, ale i výhoda

10. 1. 2007 - +DiS. Jan Louka
Žijeme v civilizovaném světě a k tomu patří i zodpovědné nakládání s odpady, které vytváříme. Podle zákona je každý občan povinen třídit odpady z domácnosti a využitelné složky odevzdávat odděleně (§ 17 odstavec 4, zákona 185/2001 Sb.). K tomuto účelu si lze na určených místech zdarma vyzvednout pytle nebo využít nádob rozmístěných ve městě.

Aby se třídění odpadu stalo opravdu běžné, připravili jsme pro všechny občany, kteří se snaží třídit co nejlépe "Systém intenzivní separace". Zapojení do tohoto programu je dobrovolné a vyžaduje od zúčastněných vytřídit z odpadu všechno co jde a navíc plnit některé další podmínky. Pokud se jim to podaří mají v dalším roce poplatek za odpady o 10% levnější.

Další informace o Systému intenzivní separace a přihlášku do tohoto programu získáte na odboru životního prostředí MěÚ Varnsdorf (případně v článku 9 obecně závazné vyhlášky města č. 16/2005 - http://varnsdorf.cz/files/31VYHL_16-2005.doc )

Ing. Přemysl Brzák
odbor životního prostředí

Diskusní fórum bylo uzavřeno, už není možné přidávat příspěvky!
 
Diskusní fórum
Autor Předmět Datum
Lenka
Bez nadpisu
11. 1. 2007 21:35
Přemysl Brzák
Re: Bez nadpisu
12. 1. 2007 7:33
Jana Průšová
porušení požárních předpisů
30. 1. 2007 8:59
obyvatel Studánky
odpad
5. 9. 2011 9:23
Vypsat vše