Svoz hnědých nádob na biologicky rozložitelný odpad proběhne letos ještě dvakrát

Svoz hnědých nádob na biologicky rozložitelný odpad proběhne letos ještě dvakrát

4. 11. 2020 - Tomáš Secký, DiS.
Do konce roku 2020 proběhnou ještě dva svozy hnědých nádob na biologicky rozložitelný odpad.

Termíny svozů

  • úterý 10.11.2020
  • úterý 24.11.2020

Biologicky rozložitelný odpad je navíc možné celoročně odvážet zdarma do sběrového dvora v ulici Svatopluka Čecha 1277 ve Varnsdorfu.

O termínu zahájení jarního svozu hnědých nádob bude město informovat na webových stránkách. Po dobu, kdy se hnědé nádoby nevyváží, je doporučeno nádoby uschovat.