Svoz hnědých nádob na bio odpad proběhne v listopadu ještě dvakrát

Svoz hnědých nádob na bio odpad proběhne v listopadu ještě dvakrát

9. 11. 2021 - Tomáš Secký, DiS.
Do konce letošního roku proběhnou ještě dva svozy hnědých nádob na biologicky rozložitelný odpad.

Termíny svozů

  • úterý 16. listopadu 2021
  • úterý 30. listopadu 2021

Biologicky rozložitelný odpad je možné celoročně odvážet zdarma do sběrového dvora v ulici Svatopluka Čecha 1277 ve Varnsdorfu. O termínu zahájení jarního svozu hnědých nádob bude město informovat na webových stránkách. Po dobu, kdy se hnědé nádoby nevyváží, je doporučeno nádoby uschovat.