Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje

Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje

23. 11. 2005 - Ing. Lukáš Vébr
Zveřejňujeme návrh koncepce "Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje" včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí.

V souladu s ustanovením §16 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č.93/2004 Sb. zveřejňujeme touto cestou návrh koncepce "Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje" včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí.

Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje

Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje - návrhová část