Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství

19. 8. 2004 - +DiS. Jan Louka
Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje

                                 OZNÁMENÍ  

                        o možnosti nahlédnutí do

návrhu Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje 

Městský úřad Varnsdorf obdržel od Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství návrh Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje.

Dle zákona 185/2001Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění je veřejnosti umožněno do 20.9.2004  nahlížet, činit si výpisy, opisy nebo kopie. V této lhůtě lze též uplatnit k návrhu plánu odpadového hospodářství kraje  písemné vyjádření, které bude po uplynutí lhůty veřejného nahlížení doručeno Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

V elektronocké formě si jednotlivé části dokumentu můžete stáhnout tady:

                         POH - závazná část. pdf             162 kB

                         POH - úvodní část.pdf                  94 kB

                         POH - směrná část.pdf               372 kB

                         POH - analytická část.pdf        1 285 kB             

V písemné formě jsou k dispozici v úřední hodiny na MěÚ Varnsdorf OŽP, kancelář č. 7

Závaznou část plánu odpadového hospodářství kraje a její změnu vyhlásí kraj obecně závaznou vyhláškou. Závazná část plánu odpadového hospodářství kraje je závazným podkladem pro zpracování plánů odpadového hospodářství původců odpadů a pro rozhodovací a koncepční činnosti příslušných správních úřadů, krajů a obcí v oblasti odpadového hospodářství.

Ing. Přemysl Brzák

Vedoucí odboru životního prostředí