Občané minulý rok odevzdali na úřadu 31 kg baterií

Občané minulý rok odevzdali na úřadu 31 kg baterií

30. 3. 2021 - Tomáš Secký, DiS.
Věděli jste, že recyklací 10 kg baterií získáme takové množství zinku, jaké je potřeba k výrobě mosazi pro jeden saxofon? Sběr baterií v budově městského úřadu zdárně pokračuje.

Do sběrné nádoby v budově Městského úřadu Varnsdorf na nám. E. Beneše obyvatelé v roce 2020 vytřídili 31 kg použitých baterií. Od neziskové společnosti ECOBAT, která zajišťuje sběr a recyklaci baterií v České republice, obdrželo město osvědčení o přínosu pro životní prostředí. „Děkujeme všem, kteří se do sběru zapojili. Nádoba na použité baterie je trvale umístěna u vstupu do budovy městského úřadu, každé vytříděné kilo se počítá,“ kvituje aktivitu obyvatel starosta města Roland Solloch.

A proč se vůbec baterie třídí? Pokud by baterie skončily v běžné popelnici, putovaly by na skládku nebo do spalovny. V obou případech by se z nich uvolňovaly škodlivé látky, včetně těžkých kovů. Ty by pak znečisťovaly ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody. Když se baterie odnesou na sběrná místa, předejde se těmto škodlivým procesům, které se negativně podepisují nejen na přírodě, ale i na zdraví lidí. Zároveň se díky recyklací získaným druhotným surovinám šetří nerostné zdroje a nemusí se životní prostředí zatěžovat další těžbou.

Podle statistik společnosti ECOBAT je ročně v České republice vytříděno zhruba 45 procent baterií, které se dostanou do oběhu. To je necelá polovina. Jde přibližně o 1 700 tun. Z toho vyplývá, že kolem 2 100 tun baterií končí neznámo kde. Vedle rozumné spotřeby baterií je proto nezbytné, aby lidé vybité baterie odnášeli na sběrná místa. Má to velký smysl. Prostřednictvím recyklace je možno ze 100 kilogramů baterií získat 65 kilogramů kovonosných surovin, které znovu slouží lidem k užitku.

Například z tužkových baterií se recyklací získává ocel, zinek, mangan, nikl a měď. Z dalších typů baterií také olovo, kadmium, kobalt a stříbro. Tyto suroviny jsou pak využívány k výrobě nových produktů využitelných například ve stavebnictví, dále při výrobě popelnic, okapů, ale třeba i kosmetiky, šperků nebo i hudebních nástrojů.

„Jsme rádi, že touto cestou můžeme přispět k ochraně životního prostředí. Z baterií, které byly v loňském roce u nás na úřadě vybrány, bylo recyklací získáno 20 kg kovonosných surovin, které budou využity při výrobě nových produktů,“ dodal Solloch. Seznam dalších sběrných míst na baterie ve Varnsdorfu naleznete na webových stránkách www.mapa.ecobat.cz.