Likvidace autovraků

Likvidace autovraků

29. 7. 2005 - +DiS. Jan Louka
Dne 28.7.2005 bylo na Městský úřad ve Varnsdorfu doručeno oznámení o Zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii II podle zákona č. 100/2001 Sb. pro záměr likvidace autovraků.

Likvidace autovraků

Dne 28.7.2005 bylo na Městský úřad ve Varnsdorfu doručeno oznámení o Zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii II podle zákona č. 100/2001 Sb. pro záměr likvidace autovraků.

Dle výše jmenovaného zákona je možno do oznámení nahlížet, činit si výpisy, opisy, popřípadě kopie po dobu 15 kalendářních dnů od data vyvěšení.

Oznámení je uloženo v kanceláři odboru životního prostředí, dveře č. 8, první patro. K dispozici je v úřední dny, mimo ně po telefonické dohodě na čísle 412 372 241 linka 133. K nahlédnutí je zde.