Zápisy dětí do mateřských a základních škol ve Varnsdorfu 2020/2021

Zápisy dětí do mateřských a základních škol ve Varnsdorfu 2020/2021

Rodiče zbystřete. Na jaře proběhnou zápisy dětí do mateřských a základních škol zřizovaných městem Varnsdorf pro školní rok 2020/2021.

Oddělení školství, kultury a tělovýchovy Městské úřadu Varnsdorf po dohodě s řediteli základních škol oznamuje, že zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 se uskuteční ve všech základních školách ve Varnsdorfu ve středu 22. dubna 2020 od 14.00 do 18.00 hodin.

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které dosáhnou ke dni 31. srpna 2020 šesti let. Děti, které dosáhnou šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, mohou být k plnění povinné školní docházky dle příslušných paragrafů školského zákona. Zákonní zástupci předloží u zápisu rodný list dítěte a občanský průkaz. Zápis bude prováděn v těchto základních školách:

 • ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská 994,
 • IZŠ Varnsdorf, Karlova 1700,
 • ZŠ Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469,
 • ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821,
 • ZŠ Varnsdorf, Východní 1602.

Ve Speciální základní škole a Mateřské škole, T. G. Masaryka 1804, proběhne zápis do 1. třídy od 14.00 do 16.00 hodin.

Pro děti s odkladem povinné školní docházky je zřízena přípravná třída na IZŠ Varnsdorf, Karlova 1700. Zápis proběhne v termínu zápisu do mateřských škol dne 14. května 2020 od 13.00 do 16.00 hodin. Zákonní zástupci předloží rodný list dítěte, občanský průkaz a doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

Zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2020/2021 proběhne ve čtvrtek 14. května 2020 od 13.00 do 16.00 hodin. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku od zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se podávají ve všech mateřských školách. O přijetí rozhodne ředitel školy. Zákonní zástupci předloží spolu se žádostí občanský průkaz a rodný list dítěte. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je k dispozici v příslušné mateřské škole, na oddělení školství, kultury a tělovýchovy nebo v elektronické podobě na webových stránkách města www.varnsdorf.cz/cz/urad/formulare/formulare-ovu.html. Seznam mateřských škol ve Varnsdorfu:

 • MŠ Varnsdorf, Seifertova 2471,
 • MŠ Varnsdorf, Poštovní 1428,
 • MŠ Varnsdorf, Národní 1617,
 • MŠ Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180,
 • MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024 (proběhne zápis také do speciálních tříd),
 • MŠ Varnsdorf, Křižíkova 2757,
 • MŠ Varnsdorf, Pražská 2812,
 • ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská 994.

Ve stejném termínu proběhne zápis do přípravné třídy v IZŠ Varnsdorf, Karlova 1700. Zákonní zástupci předloží rodný list dítěte, občanský průkaz a doporučení pedagogicko-psychologické poradny.