Zápisy dětí do mateřských a základních škol pro školní rok 2022/2023

Zápisy dětí do mateřských a základních škol pro školní rok 2022/2023

Na jaře proběhnou zápisy dětí do mateřských a základních škol zřizovaných městem Varnsdorf pro školní rok 2022/2023.

Oddělení školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu Varnsdorf po dohodě s řediteli základních škol oznamuje, že se zápis do prvních tříd pro školní rok 2022/2023 uskuteční ve všech základních školách ve Varnsdorfu ve čtvrtek 7. dubna 2022 od 14.00 do 18.00 hodin.

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které dosáhnou ke dni 31. srpna 2022 šesti let. Zákonní zástupci předloží u zápisu rodný list dítěte a občanský průkaz. Zápis bude probíhat v těchto základních školách:

 • ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská 994,
 • IZŠ Varnsdorf, Karlova 1700,
 • ZŠ Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469,
 • ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821,
 • ZŠ Varnsdorf, Východní 1602.

Pro děti s odkladem povinné školní docházky je zřízena přípravná třída na IZŠ Varnsdorf, Karlova 1700. První kolo zápisu proběhne 7. dubna 2022 od 14.00 do 18.00 hodin. Druhé kolo proběhne 12. května od 13.00 od 16.00 hodin.

Zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2022/2023 proběhne ve čtvrtek 12. května 2022 od 13.00 do 16.00 hodin. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku od zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Zákonní zástupci u zápisu předloží rodný list dítěte a občanský průkaz. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je k dispozici v příslušné mateřské škole, na oddělení školství, kultury a tělovýchovy nebo v elektronické podobě na webových stránkách města www.varnsdorf.cz/cz/urad/formulare/formulare-ovu.html. O přijetí rozhodne ředitel školy. Seznam mateřských škol ve Varnsdorfu:

 • MŠ Varnsdorf, Seifertova 2471,
 • MŠ Varnsdorf, Poštovní 1428,
 • MŠ Varnsdorf, Národní 1617,
 • MŠ Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180,
 • MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024,
 • MŠ Varnsdorf, Křižíkova 2757,
 • MŠ Varnsdorf, Pražská 2812,
 • ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská 994.

V MŠ Nezvalova proběhne ve čtvrtek 12. května 2022 od 13.00 do 16.00 hodin také zápis do speciálních tříd mateřské školy.