Poslední možnost žádat o Dotační program pro rok 2019

Poslední možnost žádat o Dotační program pro rok 2019

23. 1. 2019 - Tomáš Secký, DiS.
Žádost je nutné podat do 31. ledna 2019. Mimo to je také možné žádat o neinvestiční dotaci na sportovní činnost v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf.

Město Varnsdorf každoročně vyhlašuje program na projekty veřejně prospěšného charakteru formou výběrového dotačního řízení. Finanční podpora neinvestiční účelovou dotací je zaměřena na podporu kulturní, sportovní a další činnosti dětí, mládeže a pro širokou veřejnost. Žadatelé o neinvestiční účelovou dotaci podají žádosti na předepsaném formuláři včetně kopií povinných dokladů v zalepené obálce označené textem „Dotační program města Varnsdorf pro rok 2019“ v termínu nejpozději do 31. ledna 2019 na podatelnu MěÚ Varnsdorf, nám. E. Beneše 470. Veškeré přílohy a potřebné dokumenty naleznete na adrese www.varnsdorf.cz/cz/mesto/dotacni-programy.

Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf

Koncepce je zaměřena na podporu dětí a mládeže do 19 let s trvalým pobytem ve Varnsdorfu a ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Varnsdorf, který zahrnuje město Chřibská, obce Jiřetín pod Jedlovou, Dolní Podluží, Horní Podluží a Rybniště. Koncepce počítá i s přímou podporou nadstandardní reprezentace registrovaných dospělých sportovních oddílů. Žadatelé mohou podávat žádosti do 15. února 2019 na podatelnu MěÚ Varnsdorf, nám. E. Beneše 470. Veškeré přílohy a potřebné dokumenty naleznete na adrese www.varnsdorf.cz/cz/mesto/dotacni-programy.

S případnými dotazy se obracejte na Oddělení školství, kultury a tělovýchovy na paní Jiřinu Trebatickou, e-mail: jirina.trebaticka@varnsdorf.cz, tel.: 417 545 142