Dotační program města Varnsdorf 2022: Podpořeno bylo 88 žádostí

Dotační program města Varnsdorf 2022: Podpořeno bylo 88 žádostí

Na základě přijatých žádostí proběhlo jednání dotační komise, která projekty podpořila částkou téměř půl druhého milionu korun. O přidělení dotací rozhodla Rada města Varnsdorf.

Dotační program města Varnsdorf je určen jako finanční podpora formou neinvestiční dotace na podporu kulturní, sportovní a další činnosti dětí, mládeže a pro širokou veřejnost. Slouží jako zájem města pro zdravé využívání volného času občanů, k obohacení kulturního a sportovního života ve městě, ke zvýšení vzdělávání a estetického cítění a jako účinná forma prevence kriminality.

Město Varnsdorf v letošním roce podpořilo 88 žádostí v celkové výši 1 479 078 korun. V oblasti kultury a vzdělávání bylo podpořeno 29 žádostí, v oblasti tělovýchovy a sportu 45 žádostí a 14 žádostí v sociální a zdravotní oblasti. Pět žádostí nebylo na základě nízkého bodového hodnocení podpořeno.

Žádosti hodnotila pětičlenná komise ve složení Ladislava Křížová, Alena Smetanová, Ilona Martinovská, Miloš Kostlán a Jan Šišulák. Hodnocení žádostí bylo prováděno anonymně na základě bodového systému podle stanovených kritérií. Členové komise se při hodnocení zaměřili na obsahové zpracování žádostí, přiměřenost a hospodárnost rozpočtu projektu, finanční spoluúčast vlastní nebo jiných partnerů, účel projektu, cílovou skupinu, zaměření projektu a jeho přínos a význam v dané oblasti.

V případě podjatosti vůči některé žádosti se člen komise vzdal písemným prohlášením, aniž by bylo ovlivněno hodnocení žádostí.

Dokumenty

Seznam poskytnutých dotací pro rok 2022 - PDF