Výsledky výběrových řízení

3. 6. 2008 -
„Nabídka na zpracování průkazů energetické náročnosti budov a aktualizace auditů objektu v majetku města Varnsdorf “

Výsledky výběrových řízení

„Nabídka na zpracování průkazů energetické náročnosti budov a aktualizace 

auditů objektu v majetku města Varnsdorf “

Termín konání VZ:

Účastníci:                   ENVIROS s.r.o.
                                Na Rovnosti 1
                                130 00 Praha 3, IČ 61503240

                                ENA s.r.o.
                                Školní 12
                                147 00 Praha 4, IČ 48027502

                                Ing. Vilibald Zunt
                                Jaromírova 41
                                128 00 Praha 2, IČ 67404936

Vítěz VZ:                    ENVIROS s.r.o.
                                Na Rovnosti 1
                                130 00 Praha 3, IČ 61503240

Výše nabídkové ceny: 714. 000,- Kč vč. DPH