Žadatelé o řidičská oprávnění pozor

Žadatelé o řidičská oprávnění pozor

19. 2. 2016 - Jan Louka, DiS.
Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Od 20.02.2016 vstupují v platnost nová pravidla, týkajících se mimo jiné i  závěrečných zkoušek z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (závěrečné zkoušky v autoškole).
Stále zůstává v platnosti, že závěrečné zkoušky jsou zahájeny testem z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy. Nově však vstupuje v platnost, že pokud  je  žadatel o řidičské oprávnění u této zkoušky hodnocen stupněm "neprospěl", nesmí pokračovat v dalších zkouškách do doby, kdy bude při opakované zkoušce hodnocen stupněm "prospěl".

OSA