Parkovací průkazy pro zdravotně postižené

Parkovací průkazy pro zdravotně postižené

9. 1. 2012 - Jan Louka, DiS.
Informace o výměně stávajícího označení pro parkování za nový parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.

Občané, kterým bylo v minulosti k průkazu mimořádných výhod II. nebo III. stupně (ZTP nebo ZTP/P) vydáno dle ustanovení § 67 zákona č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, i zvláštní označení pro vozidla pro parkování O1 AA šestimístné číslo, mají lhůtu nejpozději do 31. 12. 2012 vyměnit stávající označení pro parkování za nový Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (nové označení O7 CC šestimístné číslo). Učinit tak mohou na Městském úřadu ve Varnsdorfu, odbor správních agend a dopravy, ul. T. G. Masaryka 1838 (vedle Červeného kostela), 2. patro, dveře č. 6.
Pokud budou osoby se zdravotním postižením mít zájem o tuto výměnu, je třeba, aby si s sebou vzaly fotografii o rozměru 35 x 45 mm odpovídající jejich současné podobě, stávající doklad mimořádných výhod II. nebo III. stupně (ZTP nebo ZTP/P) a stávající zvláštní označení pro vozidla pro parkování (O1 AA šestimístné číslo).