Upozornění pro občany – změna zákona o provozu na pozemních komunikacích

Upozornění pro občany – změna zákona o provozu na pozemních komunikacích

19. 2. 2016 - Jan Louka, DiS.
S účinností od 20.02.2016 jsou chodci povinni mimo obec za snížené viditelnosti nosit prvky z retroreflexního materiálu.

§ 59 odst. 9 zákona o provozu na pozemních komunikacích tak nově stanoví : „Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“
Chodci by sami měli mít zájem, aby je bylo za snížené viditelnosti vidět. Pro motoristy je dobré, že si chodců dříve všimnou a stačí se jim vyhnout. Není stanoveno, co všechno se za retroreflexní materiál považuje, jak velké „prvky“ by měly být, ani kde by se měly na postavě chodce nacházet.
Doporučujeme, aby chodci používali retroreflexní pásky na noze ve výši kotníku nebo na ruce na zápěstí, a to na straně ke středu vozovky a aby tyto pásky byly viditelné zepředu i zezadu.
Dále je třeba upozornit, že snížená viditelnost není jen tma, ale i svítání a soumrak, mlha, husté sněžení nebo déšť.
Za nerespektování předmětného ustanovení Vám může být uložena pokuta, a to jak v blokovém, tak ve správním řízení.

OSA