Platnost zápisů dětí v cestovním pasu rodičů končí dnem 26. června 2012

Platnost zápisů dětí v cestovním pasu rodičů končí dnem 26. června 2012

20. 4. 2012 - Ing. Lukáš Vébr
Po 26. červnu 2012 musí mít každý občan České republiky k vycestování do zahraničí vlastní cestovní doklad.

Platnost zápisů dětí v cestovním pasu rodičů končí dnem 26. června 2012

Platnost zápisů dětí v cestovních pasech rodičů končí dnem 26. června 2012. Od tohoto data děti budou moci cestovat do zahraničí jen s vlastním cestovním pasem nebo občanským průkazem (pro cestování v rámci Evropské unie). Cestovní pas obsahující strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji se vydává ve lhůtě 30 dnů ode dne podání žádosti. Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti. Nenechávejte proto podání žádosti na poslední chvíli.

Podmínky pro vydání cestovního pasu naleznete zde.
Podmínky pro vydání občanského průkazu naleznete zde.