Odstávka informačního systému občanských průkazů a cestovních dokladů

Odstávka informačního systému občanských průkazů a cestovních dokladů

20. 11. 2015 - Jan Louka, DiS.
Informace o omezení provozu na úseku správních agend.

V souvislosti s připravovanou novelou zákona o občanských průkazech a cestovních dokladech upozorňujeme občany, že v termínu od 24.12.2015 do konce roku 2015 nebudou přijímány žádosti o vydání nového občanského průkazu ani cestovního dokladu. Stejně tak nebude možné v uvedeném období předávat již vyhotovené doklady.
Důvodem plánované odstávky informačních systémů MV ČR je přechod na nový technický systém, který bude muset reflektovat na legislativní změny, které jsou v současné době schvalovány. Doporučujeme proto všem občanům vyřídit si záležitosti, týkající se občanských průkazů a pasů, do konce listopadu 2015.

OSA