Některé změny spojené s novelou zákona o cestovních dokladech účinné od 1.1.2016

Některé změny spojené s novelou zákona o cestovních dokladech účinné od 1.1.2016

9. 12. 2015 - Jan Louka, DiS.
Podat žádost o vydání cestovního pasu a převzít vyhotovený cestovní pas bude možné na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

 

Vydávajícím úřadem uvedeným na dokladu bude ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádal o vydání cestovního pasu. U cestovního pasu s biometrickými údaji vydaného ve lhůtě 30 dnů činí správní poplatek 600 Kč s platností na 10 let, pro občany mladší 15 let činí 100 Kč s platností na 5 let. V případě, kdy občan při podání žádosti sdělí, že si přeje převzít cestovní pas na jiném úřadu, zaplatí navíc správní poplatek ve výši 100 Kč. Tento správní poplatek bude vybírán při převzetí cestovního pasu.
Občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí, (tzv. „rychlopas“) se na žádost vydá ve lhůtě do 6 pracovních dnů cestovní pas s biometrickými údaji s platností na 10 let, a to za správní poplatek 4000 Kč, občanům mladším 15 let s platností na 5 let za správní poplatek 2000 Kč.
V tomto případě bude možné hotový doklad převzít pouze v místě podání žádosti.

Zároveň se zrušuje vydávání cestovních pasů bez biometrických údajů ve zkrácené lhůtě do 15 dnů s dobou platnosti na 6 měsíců (tzv. pasy „na počkání“).