Informace odboru správních agend za měsíc září 2005

Informace odboru správních agend za měsíc září 2005

25. 10. 2005 -
Rekapitulace obyvatel za měsíc září 2005

Odbor správních agend za měsíc září 2005 eviduje tyto údaje:

-         městu Varnsdorf přibylo 11 nově narozených dětí,

-         před matričním úřadem Varnsdorf bylo uzavřeno 9 manželství,

-         došlo ke 14 úmrtím občanů města Varnsdorf,

-         k trvalému pobytu ve městě Varnsdorf se přihlásilo 12 občanů,

-         z trvalého pobytu ve městě Varnsdorf se odhlásilo 35 občanů,

-         bylo ohlášeno 62 změn místa trvalého pobytu v rámci města Varnsdorf.