Informace odboru správních agend za měsíc únor 2006

Informace odboru správních agend za měsíc únor 2006

31. 3. 2006 -
Rekapitulace obyvatel za měsíc únor 2006

Odbor správních agend za měsíc únor 2006 eviduje tyto údaje:

-         městu Varnsdorf přibylo 14 nově narozených dětí,

-         před matričním úřadem Varnsdorf bylo uzavřeno 1 manželství,

-         došlo k 12 úmrtím občanů města Varnsdorf,

-         k trvalému pobytu ve městě Varnsdorf se přihlásilo 10 občanů,

-         z trvalého pobytu ve městě Varnsdorf se odhlásilo 22 občanů,

-         bylo ohlášeno 33 změn místa trvalého pobytu v rámci města Varnsdorf.