Informace odboru správních agend za měsíc srpen 2005

Informace odboru správních agend za měsíc srpen 2005

30. 9. 2005 - +DiS. Jan Louka
Rekapitulace obyvatel za měsíc srpen 2005

Odbor správních agend za měsíc srpen 2005 eviduje tyto údaje:

-         městu Varnsdorf přibylo 11 nově narozených dětí,

-         před matričním úřadem Varnsdorf bylo uzavřeno 15 manželství,

-         došlo k 10 úmrtím občanů města Varnsdorf,

-         k trvalému pobytu ve městě Varnsdorf se přihlásilo 13 občanů,

-         z trvalého pobytu ve městě Varnsdorf se odhlásilo 40 občanů,

-         bylo ohlášeno 38 změn místa trvalého pobytu v rámci města Varnsdorf.