Informace odboru správních agend za měsíc říjen 2005

Informace odboru správních agend za měsíc říjen 2005

28. 11. 2005 -
Rekapitulace obyvatel za měsíc říjen 2005

Odbor správních agend za měsíc říjen 2005 eviduje tyto údaje:

-         městu Varnsdorf přibylo 8 nově narozených dětí,

-         před matričním úřadem Varnsdorf bylo uzavřeno 7 manželství,

-         došlo ke 17 úmrtím občanů města Varnsdorf,

-         k trvalému pobytu ve městě Varnsdorf se přihlásilo 20 občanů,

-         z trvalého pobytu ve městě Varnsdorf se odhlásilo 26 občanů,

-         bylo ohlášeno 73 změn místa trvalého pobytu v rámci města Varnsdorf.