Informace odboru správních agend za měsíc prosinec 2005

Informace odboru správních agend za měsíc prosinec 2005

14. 2. 2006 -
Rekapitulace obyvatel za měsíc prosinec 2005

Odbor správních agend za měsíc prosinec 2005 eviduje tyto údaje:

-         městu Varnsdorf přibylo 13 nově narozených dětí,

-         před matričním úřadem Varnsdorf byla uzavřena 4 manželství,

-         došlo k 11 úmrtím občanů města Varnsdorf,

-         k trvalému pobytu ve městě Varnsdorf se přihlásilo 7 občanů,

-         z trvalého pobytu ve městě Varnsdorf se odhlásilo 21 občanů,

-         bylo ohlášeno 39 změn místa trvalého pobytu v rámci města Varnsdorf.