Informace odboru správních agend za měsíc listopad 2005

Informace odboru správních agend za měsíc listopad 2005

26. 12. 2005 -
Rekapitulace obyvatel za měsíc listopad 2005

Odbor správních agend za měsíc listopad 2005 eviduje tyto údaje:

-         městu Varnsdorf přibylo 8 nově narozených dětí,

-         před matričním úřadem Varnsdorf byla uzavřena 4 manželství,

-         došlo k 16 úmrtím občanů města Varnsdorf,

-         k trvalému pobytu ve městě Varnsdorf se přihlásilo 18 občanů,

-         z trvalého pobytu ve městě Varnsdorf se odhlásilo 18 občanů,

-         bylo ohlášeno 67 změn místa trvalého pobytu v rámci města Varnsdorf.