Informace odboru správních agend za měsíc leden 2006

Informace odboru správních agend za měsíc leden 2006

1. 3. 2006 -
Rekapitulace obyvatel za měsíc leden 2006

Odbor správních agend za měsíc leden 2006 eviduje tyto údaje:

-         městu Varnsdorf přibylo 17 nově narozených dětí,

-         před matričním úřadem Varnsdorf nebylo uzavřeno žádné manželství,

-         došlo k 13 úmrtím občanů města Varnsdorf,

-         k trvalému pobytu ve městě Varnsdorf se přihlásilo 23 občanů,

-         z trvalého pobytu ve městě Varnsdorf se odhlásilo 31 občanů,

-         bylo ohlášeno 46 změn místa trvalého pobytu v rámci města Varnsdorf.