Informace odboru správních agend za měsíc květen 2005

Informace odboru správních agend za měsíc květen 2005

24. 6. 2005 - +DiS. Jan Louka
Rekapitulace obyvatel za měsíc květen 2005

Odbor správních agend za měsíc květen 2005 eviduje tyto údaje:

-         městu Varnsdorf přibylo 10 nově narozených dětí,

-         před matričním úřadem Varnsdorf byla uzavřena 3 manželství,

-         došlo k 8 úmrtím občanů města Varnsdorf,

-         k trvalému pobytu ve městě Varnsdorf se přihlásilo 14 občanů,

-         z trvalého pobytu ve městě Varnsdorf se odhlásilo 9 občanů,

-         bylo ohlášeno 66 změn místa trvalého pobytu v rámci města Varnsdorf.